Thiết bị đóng cắt ABB
ABB là một thương hiệu lớn về thiết bị điện nói chung và thiết bị đóng cắt nói riêng, các thiết bị của ABB có chất lượng tốt, NKD là nhà tích hợp các sản phẩm của ABB vào trong các giải pháp của mình, các sản phẩm chính bao gồm

  • CB
  • MCB
  • MCCB
  • khởi động mềm ABB
  • Các thiết bị hạ thế
  • Các thiết bị trung thế

Ứng dụng :

  • Tủ điều khiển bơm
  • Tủ điều khiển quạt
  • Tủ phân phối…