Wilo là tập đoàn bơm từ Dortmund Đức. Các sản phẩm của Wilo nổi tiếng trong cấp nước , cấp nước tòa nhà, điều hòa HVAC, chữa cháy, bơm chìm nước thải, công nghiệp….

Các sản phẩm của Wilo có chất lượng tốt và được sử dụng nhiều ở các công trình cao cấp.

NKD trân trọng thông báo, kể từ ngày 1/4/2016, NKD chính thức được Wilo ủy quyền phát triển các sản phẩm bơm nước tại Miền Bắc, Việt Nam (từ Phú Yên trở ra).
Thư ủy quyền của Wilo cho NKD